Dane teleadresowe

Biuro Projektu mieści się w Dziale Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych UMB, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich).

 
tel. +48 85 748 5520