Kto może uczestniczyć w kursach

 

Kto może uczestniczyć w kursach
 

W czwartej edycji kursów języka angielskiego (XI 2012 – VI 2013) uczestniczyć mogą pracownicy naukowo-dydaktyczni wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
, związani z Uczelnią stosunkiem pracy (umowa o pracę na czas określony/nieokreślony/akt mianowania).

Kurs oznaczony symbolem JA1 dedykowany jest pracownikom klinik/zakładów, którzy prowadzą ze studentami zajęcia praktyczne.

Kurs oznaczony symbolem JA2 skierowany jest do nauczycieli akademickich z zakładów teoretycznych.

W czwartej edycji kursów językowych mogą wziąć udział:

- nauczyciele akademiccy, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach szkoleń językowych (I-III), pod warunkiem, że w IV edycji kursów wezmą udział w zajęciach na wyższym, niż dotychczas, poziomie zaawansowania,

- nauczyciele akademiccy, którzy dotychczas nie brali udziału w kursach językowych realizowanych w ramach projektu.

 
Kryteria selekcji zgłoszeń
 

Podstawowymi kryteriami selekcji zgłoszeń będą zatrudnienie (umowa o pracę na czas nieokreślony, bądź określony/akt mianowania) w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz kolejność zgłoszeń.

W kursie oznaczonym symbolem JA1 mogą wziąć udział pracownicy klinik/zakładów, którzy prowadzą ze studentami zajęcia praktyczne.

Kurs oznaczony symbolem JA2 skierowany jest do nauczycieli akademickich z zakładów teoretycznych.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż wynosi limit miejsc, decyzja dot. zakwalifikowania na kurs będzie uzależniona od analizy potrzeb dydaktycznych Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć anglojęzycznych.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę wolnych miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Kursy językowe prowadzone będą na różnych poziomach zaawansowania od A1 do C1+. Osoby, które przejdą pozytywnie proces selekcji zgłoszeń, zostaną przyporządkowane do grup ćwiczeniowych na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Kontakt

Wszelkie pytania dot. kursów prosze kierować do Pani Ewy Szczepaniak (eszczep4@wp.eu), bądź Pani Euniki Supińskiej (eunikasupinska@wp.pl) ze Studium Języków Obcych UMB.