Warunki uczestnictwa

Kursy skierowane były do:

- pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
- doktorantów, a także
- osób spoza społeczności akademickiej legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku. 
 
Z uwagi na to, że część zajęć dydaktycznych prowadzono w jęz. angielskim, od uczestników wymagana była znajomość tego języka.