Opis działania

W ramach projektu pn. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju UMB” zrealizowane zostały następujące kursy:

Biostatystyka – łącznie dwie edycje.
Pierwsza edycja w terminie II – VI 2010. Druga edycja w terminie III-VI 2012.
 
Bioinformatyka z elementami genomiki – jedna edycja, w terminie III-VI 2011.
 
Kursy skierowane były w szczególności do lekarzy, farmaceutów, analityków medycznych, absolwentów wydziałów nauk o zdrowiu uczelni polskich i zagranicznych.