Przedmiot i harmonogram szkoleń

Przedmiot i harmonogram szkoleń
 
W roku akademickim 2012/2013, w ramach IV edycji kursów jęz. angielskiego, realizowane będą następujące kursy:

 1.  Komunikacja kliniczna w jęz. angielskim(kurs oznaczony symbolem JA1)– 60 godz. lekcyjnych/grupę na różnych poziomach zaawansowania (od A1 do C1+);

 2. Język angielski medyczny dla celów dydaktycznych(kurs oznaczony symbolem JA2) –w wymiarze 60 godz. lekcyjnych/grupę na różnych poziomach zaawansowania (od A1 do C1+).

 lanowana łączna liczba uczestników obu kursów: ok. 150 osób (15 grup szkoleniowych  po ok. 10 osób w grupie).

 

Harmonogram szkoleń:

JA1 – II połowa listopada 2012 – czerwiec 2013

JA2 – II połowa listopada 2012 – czerwiec 2013

 

Dotychczas, w szkoleniach językowych na różnych poziomach zaawansowania wzięło udział lącznie ponad 300 pracowników dydaktycznych UMB.